Vanaf 20 februari komen we weer samen zonder de beperkingen die we het afgelopen jaar hebben ondervonden. Iedereen is welkom om samen onze Heer en Heiland groot te maken in aanbidding, avondmaal en door het delen van zij  Woord. 

We hebben vanaf 20 februari ook geen online diensten meer. Mocht u toch graag de dienst willen volgen omdat u bent verhindert om de dienst fysiek  bij te wonen, dan kun u een maitje sturen naar contact@meibergaalten.nl.  Er wordt dan een prive-link naar u toegestuurd.

Tijdens deze dienst is er een kinderdienst voor de leeftijd van 4-12 jaar.  De kinderen gaan het eerste gedeelte mee naar de dienst.

De allerkleinsten tot 4 jaar zijn welkom op de creche.                                                                                                                               

In onze diensten willen we samen  met elkaar onze Heer aanbidden en Hem groot maken. We worden begeleid door een muziekband.  Ook is er ruimte voor het opgeven van liederen, delen van persoonlijke getuigenissen en het uitspreken van een gebed of lied. 

Elke zondag vieren we het avondmaal, waarmee we de dood en de opstanding van onze Heer verkondigen. Tijdens de dienst staat het Woord , de Bijbel centraal.   

Deelnemen aan het avondmaal?

Als u door geloof weet dat u een kind van God bent en u Jezus Christus kent als Verlosser en Heer, en streeft de wil van God, geopenbaard in Zijn Woord, te doen, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal!

Samen bidden

Elke woensdagavond, behalve de eerste woensdagavond van de maand (want dan zijn de huiskringen gepland) komen we samen om te danken en te bidden. We bidden voor zieken, persoonlijke noden, de gemeente, en de wereld om ons heen.

Huiskringen

Elke eerste woensdag van de maand komen we samen in huiskringen. Hier worden actuele onderwerpen of thema’s behandeld en persoonlijke belevenissen gedeeld. De bijbel is daarbij onze leidraad.