Elke zondag komen we samen om de Heer en elkaar te ontmoeten. Aanbiddingsdienst met avondmaal: 09.30 uur (aansluitend pauze) Woorddienst: 11.00 uur. Elke woensdagavond komen we samen om te bidden om 20:00 uur, behalve de 1e woensdag van de maand dan zijn er huiskringen.

Tijdens de Aanbiddingsdienst van 9:30-10:30 is er kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. 

Tijdens de 2e dienst van 11:00-12:00 is er ook kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en zondagschool voor kinderen van 4-12 jaar! 

Aanbiddingsdienst en Woorddienst

zangElke zondag komen we samen om de Heer en elkaar te ontmoeten. Door met elkaar te zingen, te bidden, avondmaal te vieren, persoonlijke getuigenissen te delen, etc willen we als priesters God dienen en eren om wie Hij is en wat zijn Zoon voor ons gedaan heeft. Kenmerkend voor onze gemeente is het feit dat wij wekelijks het avondmaal vieren en daarmee de dood en opstanding van onze Heer verkondigen. Ons uitgangspunt is dat de dienst wordt geleid door de Heilige Geest. De diensten kennen geen vaste voorafbepaalde liturgie, maar diverse vrijwillige persoonlijke bijdragen zoals het opgeven van een lied, uitspreken van een gebed, delen van een bijbeltekst of persoonlijk getuigenis. Na de koffiepauze waarin ontmoeting met elkaar centraal staat, stellen we het onderricht uit Gods levende Woord, de bijbel, centraal. Wij geloven dat het openen van de bijbel ons troost geeft, opbouwt, vermaant, zodat de Heer Jezus Christus wordt geopenbaard in ons leven.

Deelnemen aan het avondmaal?

Als u door geloof weet dat u een kind van God bent en u Jezus Christus kent als Verlosser en Heer, en streeft de wil van God, geopenbaard in Zijn Woord, te doen, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal!

Samen bidden

Elke woensdagavond, behalve de eerste woensdagavond van de maand (want dan zijn de huiskringen gepland) komen we samen om te danken en te bidden. We bidden voor zieken, persoonlijke noden, de gemeente, en de wereld om ons heen.

Bijbelbespreking

Tweewekelijks wordt een interactieve Bijbelbespreking gehouden aan huis om samen Gods Woord te onderzoeken.

Huiskringen

Elke eerste woensdag van de maand komen we samen in huiskringen. Hier worden actuele onderwerpen of thema’s behandeld en persoonlijke belevenissen gedeeld. De bijbel is daarbij onze leidraad.