Wij geloven dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is; dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is; dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu leeft. Door dit geloof zijn we uit genade, die ons niets kost, kinderen van God geworden. Wij geloven dat de bijbel, van kaft tot kaft, Gods Woord is en dat de Heer Jezus Christus het geopenbaarde Woord van God is.

Wat is ons verlangen en onze roeping?

 

Als leden van het huisgezin van God zijn we met de Heer en met elkaar verbonden. Als gemeente willen we elkaar de ruimte bieden om met elkaar te leven vanuit de ware Bron, de Heer Jezus Christus, zodat we zelf ook tot een bron worden en anderen hiermee kunnen dienen. Ons verlangen is dat we de Heer en elkaar meer liefhebben, naar elkaar omzien en zorg voor elkaar hebben zodat de wereld kan zien dat we een eenheid zijn en daarmee de Heer wordt verheerlijkt. We willen niet dat we naar onze eigen verlangens leven, maar dat Gods wil meer zichtbaar wordt in ons. Als gemeente van Jezus Christus zijn we zijn bruid en verlangen we naar de wederkomst van Jezus Christus. Door middel van het ontwikkelen en stimuleren van de genadegaven van de Geest willen we bijdragen aan de opbouw van het lichaam en huisgezin van God met als doel om meer op Hem te gaan lijken; in liefde, dienstbaarheid, geduld en volharding en in Zijn missie: getuige zijn van Hem in de wereld om ons heen.