02-02-2020

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen
Rom. 1:7  1 Korr. 1:2 1 Korr. 1:26-31

Orlando Bottenbley
26-01-2019

Drie ontmoetingen. En de vierde?

Gerrit Huinink
19-01-2020 Gegrepen en gedreven
Matth.: 16:13-26
Wilbert Luimes
12-01-2020 Wie is de grootste
( in mijn leven ) 
Romeinen 11:33-35
Psalm       95: 3-5     


Timo Simmering
05-01-2020  Gered door genade en geloof of....
door goede werken.
Handelingen 2: 2-4  
Egbert Bouhuis
29-11-2019

God wil bij de mensen wonen
! kor. 3:16 1 kor. 6:19
Mattheus 2`1

Han Lammers
25-12-2019

Kerstzangdienst

 
22-12-2019

Toegewijd leven
2 Kronieken 16:9

Wilbert Luimes
08-12-2019

 Opname mislukt
De redder is de Rechter
De rechterstoel van Christus
De bruiloft van het Lam.
2 Kor. 5:10

Egbert Bouhuis
 01-12-2019 Uniek zijn heeft een prijs Melvin Pietersz
24-11-2019  
U bent sterker

 

Timo Siimmering

 

17-11-2019  De bekering van Saulus
Handelingen 9

Openbaring 3
 Ben Brethouwer

Br. Kuipers
 10-11-2019 De Koning komt!
Openbaring 19
 EGbert Bouwhuis
20-10-2019

De Geest in de Gemeente
1 Kor. 12

Timo Simmering
13-10-2019

Omgaan met lasten
Hebr. 12:1-1
Matt. 11:28-30

Philip Nunn
06-10-2019

Elk oog zal Hem zien!

Egbert Bouhuis
29-09-2019

Exodus 7:26

Galaten

Geert Mollema
22-09-2019

Efeziërs 1:3-14

Wie ben ik in Christus.

Wilbert Luimes
15-09-2019

Als God zwijgt
Psalm 22:1-6 23

Jan Simmering
08-09-2019

Dagelijkse strijd
Romeinen 8:1-11

Timo Simmering
01-09-2019

Identiteit

Wilbert Luimes
25-08-2019

Het goede van God in ons.
Fill 1:6

Orlando Bottenbleij
18-08-2019

Open doors
Eén in Hem

Willem
11-08-2019

De Koning komt!
Toekomst van Israël
Daniël 9

Egbert Bouhuis
04-08-2019 In gebrokenheid God ontmoeten.
2 Corrinthe 1:3-4
Timo Simmering
Nick
28-07-2019 Jezus leren kennen zoals
Hij werkelijk is

Orlando Bottenbley
21-07-2019 Het Koningkrijk de hemelen.
Matth. 4:17
Deutr. 4:40
Joop Dijksterhuis
21-07-2019  eerste gedeelte  Joop Dijksterhuis
07-07-2019 Jezus betaalt!


Timo Simmerning
Pearl Jozefzoon
30-06-2019  Discipelschap/ Impact Wilbert Luimes
23-06-2019

Inpact

Joop Gottmers
16-06-2019

Ieder heeft God's Vaderhart

Galataen 3:26

Bert Kuiperij
09-06-2019

Goederierenheid en Trouw

Leven vanuit Kern identiteit

Richard Bos
02-06-2019

de Heilige Geest geeft je vleugels

 

Hand.1:5 1:8
Titus 3:5

Timo Simmering
26-05-2019 Getuigenissen  
19-05-2019 Hoe kom ik bij het hart van de Vader

Willem Jansen

5-5-2019

Bevrijding

Bert Fles

21-04-2019

Hij is ECHT opgestaan

Aanbiddingsdienst

14-04-2019

Een bijzondere ontmoeting

Zacheus

Wilbert Luimes

07-04-2019  De waarheid in pacht/
Genade en waarheid

Piet Passchier

31-03-2019

 Het werk van de parakleet (pleitbezorger)

 

Johannes
16:5-16

Timo Simmering

24-03-2019 Terwijl de grote dag nadert schijnen
God's kinderen in de duisternis

Egbert Bouwhuis

17-03-2019  Lucas 8:22Waarom Jezus slaapt
terwijl de storm opsteekt

Ardjan de Boo

10-03-2019

Kinderdienst

Wonderen

De
Kinderen

03-03-2019

GELOOF IN BEWEGING

 De grote onbekende

Joannes 14:16

Timo Simmering
17-02-2019

BEWONDERING VOOR JEZUS

Soms moet je het gewoon doen!

Johannes 2:1-7

Melvin Pietersz
10-02-2019

BEWONDERING VOOR JEZUS!

De Held van Juda

 

Psalm 45

Gerrit Huinink
03-02-2019

 GELOOF IN BEWEGING

1 Thessalonisenzen 4:16

Egbert Bouwhuis
27-01-2019 GELOOF IN BEWEGING

Ben jij geschikt voor het koningkrijk van God?

Lucas 9:57-62
Jacques Brunt
20-01-2019  GELOOF IN BEWEGING!

Bekering door de Heilige Geest.

Ben jij geschikt voor het koninkrijk van God?
 Timo Simmering
13-01-2019  GELOOF IN BEWEGING


Goed nieuws!
Wilbert Luimes
31-12-2018

Oudejaarsdienst

 
30-12-2018

Wat zegt de Bijbel

Bert Fles
25-12-2018

Kerstzangdienst

 
23-12-2018

Gij zijt Mijn Zoon; Heden heb ik U
gegenereerd.

Psalm 2:7

Egbert Bouwhuis
16-12-2018  Als God dichtbij komt  Timo Simmering
09-12-2018

Bouwen en bewaren

Abco

Gerjon

Henrie
02-12-2018

Strijd in de hemelse gewesten
Eph. 6:10-18

Wilbert Luimes
25/11-2018

Strijd om ons denken

Arjan Baan
18-11-2018

Wegens technische fout is
de complete dienst niet opgenomen

 
11-11-2018

Jij bent UNIEK

Sander
Roelie
Rolanke

04-11-2018

Bevoegd Gezag
Efeziers 6

Wilbert Luimes

     
28-10-2018

Ons priesterschap

1 Petrus
2;4-10 Hebreen 13:15-16

Egbert Bouhuis

21-10-2018

Het offer van Abraham Genesis 22

Abraham's vooruitzict

 Ben Brethouwer

Gerhard Luimes

14-10-2018 De rijkdom van het huwelijk
Efeze 5:21-33
Timo Simmering
07-10-2018 Israël is God's unieke plaats in zijn heilsplan  Ivar v.d. Sterre
30-09-2018 Van God verlaten Jan Versloot
23-09-2018  Wandelen in de Liefde
Efeze 5
 Timo Simmering
16-09-2018

"Het moet anders;
wij zijn nieuwe mensen"

Egbert Bouwhuis
09-09-2018

Jozef beeld van
de Heer Jezus.

En wij?

Erik
Wikkerink
02-09-2018 Dagelijks leven met Jezus Geert Mollema
26-08-2018  Psalm 133

 Ardjan     de Boo

19-08-2018  2 korinthe 8:9
Opdat ju llie door Zijn armoede rijk zouden worden
Hans Arentsen
12-08-2018 2 Corinthe 5:18-19

Jezus missie is onze missie
Orlando Bottenblij
05-08-2018  Hoe komt het lichaam van Christus tot bloei  Wilbert Luimes
29-07-2018 Wat voor KANJER ben jij?
O God, wees mij zondaar genadig
Egbert Bouhuis
Gerhard Luimes
Bert Fles
22-07-2018  Efeziërs 3
Laat je geloof zien!
Egbert Bouhuis
15-07-2018 God heeft een PLAN met jouw leven! Nardieh Neerhof
Abco Neerhof
08-07-2018 doopdienst

Ik heb besloten 
Jezus te volgen
 
08-07-2018 ere dienst  ere dienst
24-06-2018

Vertrouwen

Willem jansen
17-10-2018

Woonplaats van God in de Geest

Efeze 2:11-22  1 petrus 2:5-6

Egbert
Bouhuis
10-06-2018 Uit GENADE bent u behouden Egbert Bouhuis
27-05-2018 Wees overtuigt van de geweldige 
HOOP - RIJKDOM en KRACHT die Hij geeft

Efeze 1 vers 15-23
Wilbert Luimes
20-05-2018 Als we de Geest niet toelaten,
kan Hij ook niet werken.


De grote opdracht
Wim Berendsen

Richard v/d Bosch
13-05-2018 Doopdienst. Het LEVENDE water Timo Simmering
06-05-2018 FUNDAMENT - 
Rijkdom van het kindschap van God
Egbert Bouhuis
-04-2018 Feest vieren op zondag en de rest
van de week!
Wandelen met God
Johan Jonker
22-04-2018 Verheerlijking, confrontatie, Hemelvaart  Piet Passchier
15-04-2018 Welkom, welkom thuis! Wilbert Luimes
08-04-2018 Er is er maar één

Gerhard Luimes
Henno Boonk

01-04-2018 Geen opname i.v.m. Pasen -
25-03-2018 Controle is goed, maar vertrouwen is beter Henri Brethouwer
18-03-2018 Zaaien, maar niet oogsten (Tweede gedeelte) Melvin Pietersz
18-03-2018 Zaaien, maar niet oogsten (Eerste gedeelte) Melvin Pietersz
11-03-2018 Zoek eerst het koninkrijk van God Egbert Bouwhuis
04-03-2018 Wat mag het je kosten? Wilbert Luimes
25-02-2018 Belijden, Vergeven en Verbreken Richard van den Bos
18-02-2018 Beeld van God. Eerstgeborene! Gerhard Huinink
11-02-2018 - Hans Arentsen
04-02-2018 Met ontferming bewogen Wilbert Luimes
28-01-2018 - Egbert Bouwhuis
21-01-2018 Wie is uw naaste? Timo Simmering
14-01-2018 Geen opname -
07-01-2018 - Jan Simmering
31-12-2018 Van oud naar nieuw Timo Simmering
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail